Sharp Platforma Sharp OSA (Open Systems Architecture)

Obrazek produktu
  • Sterowanie zewnętrznymi aplikacjami bezpośrednio z panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego
  • Eliminacja powtarzających się czynności i usprawnienie przepływu zadań.
  • Efektywna integracja urządzenia wielofunkcyjnego i aplikacji sieciowych

Platforma Sharp OSA rozszerza funkcjonalność urządzeń wielofunkcyjnych, umożliwiając integrację ich nie tylko z siecią, ale także z kluczowym oprogramowaniem w firmie. Dzięki platformie Sharp OSA, urządzenia wielofunkcyjne zmieniają sposób obsługi aplikacji, otwierając nowe możliwości i podnosząc wydajność firmy.
Dzięki urządzeniom kompatybilnym z platformą OSA możesz, na przykład, zeskanować fakturę, dodać do niej swoje uwagi i przekazać ją do działu księgowości do dalszego przetworzenia - wszystko to bez konieczności podchodzenia do komputera. Rozwiązanie to pozwala zdalnym aplikacjom przy pomocy urządzeń wielofunkcyjnym tworzyć, konfigurować i wykonywać zadania druku. Platforma Sharp OSA może nawet obniżyć koszty działalności pozwalając sterować prawami dostępu do urządzenia całych działów firmy lub indywidualnych użytkowników.