Sharp Moduł ochrony danych

Obrazek produktu
  • Szyfruje dane przetwarzane przez urządzenie wielofunkcyjne
  • Bezpiecznie nadpisuje dane po zakończeniu zadania
  • Pierwsze rozwiązanie seryjne spełniające wymagania Common Criteria

Na twardych dyskach i w wewnętrznych pamięciach cyfrowych kopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych mogą znajdować się setki stron dokumentów z poufnymi informacjami. Żeby zabezpieczyć te informacje przed nieupoważnionym dostępem, podczas ich zapisu na dysku, w pamięci ROM lub RAM opcjonalny moduł ochrony danych stosuje sprawny algorytm szyfrujący. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś uzyska dostęp do drukarki lub kopiarki nie będzie mógł wykorzystać zapisanych w nich danych. Funkcja bezpiecznego usuwania danych, w którą wyposażony jest moduł ochrony danych, może siedmiokrotnie nadpisywać kasowane informacje przypadkowymi wartościami. W połączeniu z naszą unikatową technologią szyfrowania, funkcja nadpisywania w pełni zabezpiecza poufne dane przed odzyskaniem ich wszelkimi komercyjnymi środkami.