Sharp Bezpieczna karta sieciowa

Obrazek produktu
  • Zabezpiecza każde urządzenie wielofunkcyjne zaporą sieciową
  • Umożliwia kontrolę dostępu na trzech poziomach
  • Chroni przed niepowołanym dostępem do ustawień sieciowych
  • Chroni przed niepowołanym dostępem do szczegółów konfiguracyjnych

Bezpieczna karta sieciowa opracowana przez firmę Sharp chroni każdą drukarkę lub kopiarkę przed nieupoważnionym dostępem do szczegółów konfiguracyjnych i ustawień sieciowych, a ponadto umożliwia korzystanie z wyłącznie zidentyfikowanych serwerów druku, które są udostępniane jedynie określonym użytkownikom. Pozwala to wyeliminować ryzyko ataków z zewnątrz bez ograniczania możliwości użytkowników oraz bez utrudniania dostępu zdalnego administratorom systemu. Dostęp może być kontrolowany na trzech poziomach:

  • Filtrowanie adresów IP, co ogranicza dostęp do wybranej liczby predefiniowanych adresów
  • Filtrowanie adresów MAC, co ogranicza dostęp do określonych komputerów, niezależnie od ich adresów IP
  • Blokowanie usług TCP/IP, co umożliwia wyłączenie określonych protokołów komunikacyjnych, zamknięcie zagrożonych portów oraz wyłączenie wewnętrznej strony WWW urządzenia