Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika

Obrazek produktu
  • Uniemożliwia dostęp osobom niepowołanym
  • Tworzy rejestr logowań użytkowników
  • Eliminuje niebezpieczeństwa związane z pracą urządzeń wielofunkcyjnych w sieci

Funkcja identyfikacji użytkownika zapewnia najwyższe bezpieczeństwo i chroni wartościowe zasoby sieci poprzez ograniczenie dostępu wyłącznie do zarejestrowanych użytkowników z ważnymi kontami sieciowymi. Przed rozpoczęciem skanowania użytkownik musi podać swoją nazwę i hasło, które są identyfikowane w globalnej książce adresowej na wskazanym serwerze. W celu zwiększenia wygody i kontroli nad wykorzystaniem urządzenia, adres operatora urządzenia jest dodawany w polu "od" wysyłanego dokumentu. Ponadto istnieje możliwość wysłania ukrytej kopii do administratora sieci lub archiwum w celu stworzenia wykazu wszystkich skanowanych dokumentów. W ten sposób utworzony rejestr może być wykorzystywany do audytu przetwarzanych dokumentów.