Sharp Szyfrowanie plików PDF

Obrazek produktu
  • Skanowane dokumenty chronione są hasłem
  • Wydruk dokumentów zeskanowanych do PDF mogą wykonać wyłącznie osoby upoważnione
  • Wykorzystanie technologii RCA do zaszyfrowania dokumentu przed wysłaniem
     

Możliwość wykorzystywania urządzeń MFP do skanowania i rozsyłania dokumentów w formacie PDF stwarza potencjalne ryzyko przypadkowego lub zaplanowanego przejęcia danych przez osoby nieupoważnione. Dlatego jeśli działalność Twojej organizacji wiąże się z przetwarzaniem poufnych dokumentów, szyfrowanie danych będzie rozsądnym rozwiązaniem.
Przydatna podczas skanowania do e-mail, na serwer FTP, na pulpit, na twardy dysk i do pamięci USB, opracowana przez firmę Sharp funkcja szyfrowania plików PDF wykorzystuje technologię RSA do szyfrowania plików przed wysłaniem. Użytkownik jest proszony o podanie hasła w momencie skanowania. Odbiorca będzie mógł wyświetlić zawartość pliku wyłącznie po podaniu prawidłowego hasła. Funkcja szyfrowania plików PDF jest dostępna opcjonalnie w kolorowych urządzeniach wielofunkcyjnych serii MX.