Sharp Funkcja zarządzania dokumentami

Obrazek produktu
  • Znakomite rozwiązanie pozwalające zachować poufność dokumentów
  • Eliminacja nieupoważnionego kopiowania, skanowania, faksowania i archiwizowania dokumentów
  • Informacje uniemożliwiające kopiowanie są dodawane do drukowanych dokumentów

Opracowana przez firmę Sharp funkcja zarządzania dokumentami to idealne rozwiązanie pozwalające chronić poufne dokumenty przed kopiowaniem, skanowaniem lub faksowaniem. Funkcja ta nanosi dodatkowe dane na papierowych wydrukach tworzonych przy pomocy urządzeń wielofunkcyjnych. Te tworzące prawie niewidoczny wzór dane uniemożliwiają dalsze kopiowanie, skanowanie, faksowanie lub archiwizowanie zabezpieczonego dokumentu. Próba skopiowania zabezpieczanego dokumentu będzie po prostu anulowana lub spowoduje wysunięcie pustej kartki. Urządzenie wielofunkcyjne wygeneruje dodatkowo powiadomienie i prześle je do administratora. Funkcja zarządzania dokumentami dostępna jest w kolorowych urządzeniach serii MX wyposażonych w moduł ochrony danych.