Sharp Protokół SSL

Obrazek produktu
  • Szyfruje dane podczas przesyłania ich poprzez sieć
  • Umożliwia bezpieczny druk sieciowy
  • Administratorzy mają bezpieczny dostęp do wewnętrznych stron WWW urządzenia

Podczas przesyłania danych do urządzenia wielofunkcyjnego - zarówno w czasie druku dokumentów jak i podczas dokonywania ustawień konfiguracyjnych przez administratora - istnieje ryzyko, że dane te zostaną przejęte przez osoby niepowołane. Protokół SSL szyfruje informacje przesyłane poprzez sieć od chwili wysłania do momentu odbioru przez urządzenie wielofunkcyjne. Oprócz ochrony dokumentów przesyłanych do druku, opisywana funkcja również szyfruje wszelkie informacje wymieniane między urządzeniem a administratorem, który może oglądać wewnętrzne strony WWW w zabezpieczonym trybie HTTPS. Istnieje możliwość ustawienia wysokiego, średniego i wysokiego poziomu szyfrowania. Ta funkcja pozwala korzystać z certyfikatów cyfrowych, które w sposób jednoznaczny identyfikują urządzenia wielofunkcyjne w sieci, nawet jeśli ich adres IP zostanie zmieniony.